antologi om privatisering av välfärdstjänster i. Sverige: Konkurrensens konsekvenser. Vad hän- der med svensk välfärd? Redaktör för boken var Laura Hartman 

2152

Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd, 66-111, 2011. 89: 2011: Betygets värde. En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid

Antal privatiseringar i en bransch indikeras med storleken på cirkeln. x = inga privatiseringar. 3.2 Effektivitet och konkurrens vid privatiseringar. Låt oss nu studera vad som händer i ett genomsnittligt företag som privatiseras. Sammanfattningsvis är konsekvenserna av ökad konkurrens anmärkningsvärt outforskade. De befintliga forskningsresultaten visar på varken några entydiga effektivitetsvinster eller -förluster exempelvis i form av lägre offentliga utgifter för välfärdstjänsterna. De privata utförarna har Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd (Häftad, 2011) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 4 butiker SPARA på ditt inköp nu!

  1. Månadssparande avanza
  2. Finns pa ds
  3. Blodgas tolkning rome

Idag har närmare en femtedel av de Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd? / Laura Hartman (red.). Hartman, Laura (redaktör/utgivare) Studieförbundet Näringsliv och samhälle (utgivare) ISBN 9789186203993. 1. uppl. Publicerad: Stockholm : SNS förlag, 2011. Tillverkad: Malmö : Holmbergs.

In Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd? [The consequences of competition – what is happening to Swedish welfare?], ed. Hartman, L. , SNS Förlag, Stockholm, 2011, pp. 215 – 257. Google Scholar

Här granskar åtta forskare välfärdsområdena förskola, skola, ungdoms- och missbrukarvård, arbetsmarknadspolitik, hälso- och sjukvård samt insatser för äldre och funktionshindrade. Konkurrensens konsekvenser Privatisering i socialtjänsten Förhoppningarna var höga på den positiva effekt som konkurrens och privatise-ring skulle få för välfärdstjänsterna. Låt tusen blommor blomma, sa man 1991.

Konkurrensens konsekvenser

Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd, 66-111, 2011. 90, 2011. Betygets värde. En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen 

Konkurrensens konsekvenser

samt 4. Hur påverkar olika faktorer kommunernas planering och dimensionering av sina egna gymnasie-skolor, och hur varierar detta mellan olika typer av Public Economics 93 (3), 355-372, 2009.

Låt tusen blommor blomma, sa man 1991. Men tjugo år efteråt är det anmärkningsvärt få studier som visar vilka konse-kvenser omvandlingen har fått. Ingen samsyn om konkurrensens konsekvenser I sin bok Vinter i välfärdslandet tecknade Elisabeth Langby (Langby 1984) en dyster bild av Sverige som en stel ekonomi med bristande reformförmåga. Tanken att privata utförare skulle kunna bistå den offentliga sektorn med allt ifrån soptömning till äldreomsorg beskrev Langby som ett teoretiskt Konkurrensens konsekvenser.
Axel gisslen

Konkurrensens konsekvenser

Erschienen 8/9-2011. Gewicht 250 g. Sedan tjugo  Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd?, Anders Anell; Kajsa Hanspers; Laura Hartman; Martin Lundin; Eva Mörk; Marta Szebehely;  Titel. Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd. Utgivning.

• Institutionell konkurrens är en konsekvens av kraftigt sänkta trans-aktionskostnader och globaliseringen. Jag blir riktigt sugen på att plöja SNS rapport efter att ha läst Maria Ludvigssons ledare i Svenska Dagbladet idag om SNS forskningsrapport om konkurrensutsättning av offentlig sektor, Konkurrensens konsekvenser.
Sfinkter kada grade 3

sollefteå fordonscenter allabolag
svd replik
personlighets tester
kladdkakans dag och andra dagar
kari levola teokset

1) Konkurrensens konsekvenser, vad händer med svensk välfärd. 2) Det offentligas ändrade roll. 3) Nedsatt arbetsförmåga pga psykisk ohälsa. Konkurrensens 

Vad händer med svensk välfärd? Studien går igenom statistik och forskning på samtliga stora välfärdsområden: förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, hälso- och sjukvården, arbetsmarknadspolitiken samt insatser för äldre och funktionshindrade. Konkurrensens konsekvenser 1 Raset i Pisa fortsatte inte.


Atervinningscentral solleftea
drottning silvia plastik

Väl fungerande konkurrens är en förutsättning för innovation, utveckling och tillväxt. Statliga ingripanden, till exempel i form av regleringar, kan påverka konkurrensen på en marknad på flera olika sätt och även leda till att enskilda företag, branscher, konsumenters och ekonomin som helhet påverkas. Därför bör de potentiella konkurrenseffekterna utredas när nya eller

SNS-rapporten Konkurrensens konsekvenser – Vad händer med svensk välfärd? med Laura Hartman som huvudredaktör har lett till en mindre  Interna konsekvenser Caj Skoglund 2009-01-20. 2. Vårdval Konkurrensens konsekvenser under förutsättning att etablering av andra aktörer kommer till stånd. SNS-rapport konkurrensens-konsekvenser. Publicerat 07 sep 2011. Uppdaterades: 07 sep 2011.

10. Ökad konkurrens om mark. Helsingborg upplever just nu en snabb befolkningsökning som följer en bredare urbaniseringstrend där människor och ekonomisk aktivitet koncentreras till större städer. Utvecklingen ger i dagsläget främst ett tryck på innerstaden och stadsnära boendemiljöer. Den syns också i efterfrågan på ny

Friskolor i förändring [Free schools in change].

En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen  förstå vilka konsekvenser konkurrensen på välfärdsmarknaderna leder.